Privacyverklaring

Privacyverklaring Keuken Van Leer

Keuken Van Leer is een culinair café waar je terecht kunt voor ontbijt, lunch, high tea, borrel en diner. Er zijn verschillende situaties waarin wij persoonsgegevens verzamelen. Wij vinden het belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Bij het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens houden we ons dan ook aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Zo leggen we uit waarom wij deze gegevens opslaan en met welk doel we dat doen. Daarnaast lees je hier ook wat jouw rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je daar gebruik van kunt maken.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te veranderen. We raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Wil je niet dat wij je gegevens verwerken en gebruiken? Laat ons dat dan weten via info@keukenvanleer.com.

Keuken Van Leer | Almijstraat 14, 5061 PA Oisterwijk | tel. 013 203 24 51| KvK 67848869

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens voor een aantal doelen.

Klikgedrag, Google Anaylytics en cookies
Op www.kafevanleer.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Met name het ip-adres van je computer, je eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Doel hiervan is de inrichting van onze website waar nodig te optimaliseren.

Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan jouw gebruik op de website wordt geregistreerd. Google analyseert de verkregen gegevens en verstrekt ons de resultaten hiervan. Zo krijgen wij inzicht in de manier waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Doel hiervan is jou via onze website zo goed mogelijk onze diensten aan te kunnen bieden. 
Als de wet daartoe verplicht, kan Google de verkregen gegevens verstrekken aan derden. Dat kan ook als derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees hier meer over het privacybeleid van Google.

Reserveren, evenementen, (bedrijfs)uitjes
Doe je via het reserveringsformulier een reservering voor Keuken Van Leer of plaats je een bestelling in onze webshop voor een van onze evenementen, dan verzamelen wij persoonsgegevens. Dit doen wij zodat we de gevraagde diensten kunnen bieden en/of producten kunnen leveren. Het gaat dan om persoonsgegevens die we daarvoor nodig hebben, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Contactopname
Stuur je een e-mail naar een van de op www.kafevanleer.nl genoemde e-mailadressen van Keuken Van Leer, of vul je het contactformulier in, dan verzamelen wij de gegevens die je meestuurt, zoals je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer, met als doel om je de gevraagde informatie en eventuele daaruit voortvloeiende diensten te kunnen bieden.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een commercieel belang. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten of producten niet optimaal leveren. Wij verwerken alle gegevens alleen met jouw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, bijvoorbeeld na het boeken van een evenement of het maken van een reservering. Wij verkopen je gegevens nooit aan derden.

Hoe bewaren wij je gegevens?

De gegevens die wij verzamelen en verwerken worden beheerd door de volgende instanties:

Bamboo
www.kafevanleer.nl en de back-ups van de website worden gehost bij 247Dynamics te Oisterwijk. Gegevens die jij achterlaat op www.kafevanleer.nl worden opgeslagen op de server van 247Dynamics.

Into
De digitale werkomgeving (cloud en e-mail) van Keuken Van Leer worden gehost bij Into te Breda. Als jij contact met ons opneemt via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Into.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Als je een contact- of reserveringsformulier invult op de website, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als wij naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig hebben om je bericht of verzoek volledig te beantwoorden en af te handelen. Als dat nodig is, bewaren wij je gegevens dus voor langere tijd, maar nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

De persoonsgegevens die wij of de eerder genoemde derden beheren, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en altijd beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan www.kafevanleer.nl beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om jouw gegevens die wij vastleggen en bewaren op te vragen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@keukenvanleer.com. Wij sturen je dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet (meer)? Je hebt het recht om ons je gegevens aan te laten passen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@keukenvanleer.com.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat wij je gegevens bewaren? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op stop gegevensgebruik
Wil je niet meer dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Stuur in dat geval een e-mail naar info@keukenvanleer.com, dan doen wij ons best om zo snel mogelijk te reageren en aan je verzoek tegemoet te komen.

Andere websites

Op www.kafevanleer.nl vind je misschien links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website(s).